Bez kategorii

Posłuszeństwo

Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, gdzie bije serce Reguły św. Benedytka, to bez chwili wahania wskazałbym na rozdział VII, zatytułowany „O pokorze”. Pokorę postrzega on jako środek do wprowadzenia pokoju i ładu w duszy człowieka, czyni z niej drogę wzrastania ku Bogu, proponując następujący program życia: „Jeżeli chcemy osiągnąć najwyższy szczyt pokory i jeśli chcemy dojść do tego wywyższenia w niebie, do którego dochodzi się przez uniżenie życia ziemskiego, musimy