Czy wiesz, że poprzez kondycjonowanie wody można pozbyć się uporczywego problemu, jakim jest kamień kotłowy oraz korozja tlenowa? Warto skorzystać z usług specjalisty zajmującego się uzdatnianiem wody, aby przeprowadzić dokładne badanie przed kondycjonowaniem wody z układu kotłowego. Bogatą ofertę rozwiązań w tym zakresie posiada firma Transhelsa. Może ona pomóc w ustaleniu, która kombinacja technologii najlepiej pasuje do danego typu kotła oraz zaoferować najbardziej efektywne produkty uzdatniające.

Parowe układy kotłowe

Kotłowe systemy uzdatniania wody służą do ochrony elementów i rurociągów kotła przed uszkodzeniem spowodowanym obecnością różnego rodzaju zanieczyszczeń. Należą do nich rozpuszczone ciała stałe, zawieszone substancje stałe i substancje organiczne, takie jak żelazo, miedź, krzemionka, wapń, magnez i glin, a także związki powodujące nadmierną twardość oraz gazy rozpuszczone. Bez odpowiedniej obróbki woda zasilająca może powodować osadzanie się kamienia, korozję i zanieczyszczenie kotła urządzeń końcowych (więcej tutaj https://www.transhelsa.pl/zastosowanie/korozja-ukladow-kotlowych/). Może to skutkować różnymi kosztownymi przestojami instalacji, kosztownymi opłatami za konserwację, zwiększonym zużyciem paliwa oraz awarią kotła.

System uzdatniający wodę

Skuteczny system uzdatniania wody z kotłów działa zarówno poprzez usuwanie szkodliwych zanieczyszczeń przed wejściem do kotła, jak i kontrolę kwasowości i konduktywności wody. Podczas gdy urządzenia do wykonywania tego typu zabiegów różnią się między sobą, typowy układ będzie obejmował obróbkę pierwotną oraz ewentualnie polerowanie w zależności od ciśnienia w kotle, zużycia pary i chemii wody zasilającej kotły parowe. Unikalny skład pojedynczego kotła jest niezwykle złożonym czynnikiem, który ma wpływ na zastosowane technologie. Zalecane jest skonsultowanie się z producentem kotła w celu uzyskania specyfikacji dotyczących oczyszczania wody.

Usuwanie kamienia kotłowego

System uzdatniania wody kotłowej może składać się z technologii koniecznych do usuwania problematycznych rozpuszczonych ciał stałych, zawiesin i materiałów organicznych. Żelazo może osadzać się na częściach i rurach kotła, uszkadzać wyposażenie końcowe i wpływać na jakość niektórych procesów produkcyjnych. Miedź może powodować osiadanie osadów w turbinach wysokoprężnych, zmniejszając ich wydajność oraz doprowadzając do konieczności kosztownego czyszczenia lub zmiany wyposażenia. Jeśli nie zostanie usunięta do dostatecznie niskiego poziomu, krzemionka może powodować ekstremalnie trudne do usunięcia osadzanie się kamienia (szczególnie w kotłach wysokociśnieniowych).

Korodowanie układu kotłowego

Wapń może powodować kamienienie w kilku postaciach, w zależności od chemii wody zasilającej kocioł (np. zawierającej krzemian wapnia lub fosforan wapnia). W połączeniu z fosforanem magnez może przyklejać się do wnętrza kotła i pokrywać rury, przyciągając więcej ciał stałych i przyczyniając się do powstawania kamienia. Również osady z aluminium w skali wewnętrznej kotła mogą reagować z krzemionką oraz zwiększyć prawdopodobieństwo złuszczenia. Odkładanie się kamienia na częściach i rurociągach kotła powoduje także twardość wody. Ponadto reakcje chemiczne spowodowane obecnością rozpuszczonych gazów, takich jak tlen i dwutlenek węgla, mogą powodować silną korozję rur i części kotłowych.

Szczegółową ofertę z zakresu kondycjonowania wody znajdziesz na stronie https://www.transhelsa.pl