Wymiana jonowa nie jest tak skomplikowanym procesem, jak mogłoby nam się wydawać. Bliższe zapoznanie się z tym procesem oraz jego zrozumienie daje każdemu z nas całkowitą pewność, że jest on w pełni skuteczny. Zatem na czym polega zmiękczanie wody przy pomocy wymiany jonowej?

Przebieg procesu wymiany jonowej

Wymianą jonową nazywa się proces fizykochemiczny, w którym to poszczególne jony roztworu elektrolitu są zamieniane na jony o takim samym znaku i stanowią one część składową substancji nierozpuszczalnych zwanych jonitami.

Proces przebiegu wymiany jonowej składa się z pięciu etapów. Niezależnie od rodzaju stosowanego wymiennika jonowego w poszczególnej kolejności następuje:

– przemieszczanie się jonu z głębi roztworu do powierzchni jonitu
– przedostawanie się jonu wewnątrz ziarna jonitu do grupy jonowymiennej
– reakcja chemiczna podwójnej wymiany
– przedostawanie się wymienionego jonu z wnętrza ziarna w kierunku jego powierzchni
– oraz przejście wymienionego jonu z powierzchni ziarna do roztworu

Na drodze tej wymiany może dochodzić do: zmiękczania wody, odsalania oraz demineralizacji. Ponadto są z niej usuwane fosfory, azotany, zbędne metale oraz niektóre związki organiczne.

Urządzenia wykorzystujące wymianę jonową

Urządzenia, które to wykorzystują do działania wymianę jonową muszą być wyposażone w specjalną butlę ciśnieniową, w której to zachodzi proces jonizacji. Niezwykle istotny jest fakt, aby była ona wykonana z trwałych materiałów. W dolnej części zbiornika znajduje się układ drenażowy, a w górnej układ rozdzielczo-odbiorczy wody. Ponadto znajdują się tam elementy służące do dozowania roztworu regenerującego złoże.

Wśród najbardziej popularnych systemów uzdatniania wody, w których to są wykorzystuje złoża jonowymienne można wymienić nie tylko zmiękczacze wody, ale także urządzenia do usuwania azotanów. Mieszanki te są często wykorzystywane w stacjach wielofunkcyjnych.

W zmiękczaczach służących do zastosowań w gospodarstwach domowych bardzo często wykorzystywane są kwaśne żywice jonowymienne, które to działają w cyklu sodowym. W tym przypadku jony wapnia oraz magnezu przyczyniające się do znacznej twardość wody są wymieniane na neutralne jony sodu.

Cykliczna regeneracja zmiękczacza

Podczas procesu jonizacji surowa ciecz bogata w jony wapnia oraz magnezu wpływa na żywicę jonowymienną, gdzie dochodzi do wymiany tych minerałów na jony sodu, które to są obecne w żywicy jonowymiennej. Tutaj jony wapnia i magnezu pozostają na złożu, natomiast miękka woda z jonami sodu jest przekazywana do odbiorcy.

Po pewnym czasie na złożu zmiękczającym gromadzi się mnóstwo jonów wapnia i magnezu i nie ma już szans na wydajną wymianę jonową. Wówczas to następuje proces regeneracji, który to jest odwrotnością procesu zmiękczania wody.

Podczas cyklu regeneracji do butli wprowadzany jest bogaty w jony sodu roztwór solanki, który to wymienia się z jonami wapnia i magnezu zalegającymi na złożu. Dzięki procesowi regeneracji żywica jonowymienna znów odzyskuje swoje zdolności, natomiast roztwór solanki z wymienionymi jonami jest odprowadzany do kanalizacji.

Więcej informacji na temat procesu wymiany jonowej zachodzącego w zmiękczaczach wody znajdziesz w artykule https://www.zestudni.pl/blog/wymiana-jonowa-jak-to-dziala-w-zmiekczaczach-wody/.