Właściciele samodzielnych ujęć wodnych powinni raz do roku przeprowadzać rutynową kontrolę wody, z której korzystają na co dzień. Analiza wody jest nieodzowna i wymagana także wtedy, gdy sami zauważymy w naszej wodzie obecność zanieczyszczeń i elementów, których nie powinno tam być, jak np. zawiesiny, czy osady. Obligatoryjne badanie wody przeprowadza się także w przypadku odnotowania zatruć, chorób skórnych lub jakichkolwiek cech wody, których nie wykazywała ona wcześniej, jak nieoczywiste zabarwienie, czy drażniąca woń. Jednostki sanitarno-epidemiologiczne oraz pracownie laboratoryjne wykonują badania fizykochemiczne, i mikrobiologiczne próbek pobranych z podejrzanego źródła.

Przygotowanie próbek do badania

Jeżeli z tego samego ujęcia wody pobierane są próbki do obu typów badań, zarówno pod kątem składu chemicznego, jak i potencjalnej obecności bakterii, w pierwszej kolejności należy pobrać próbki do badania fizykochemicznego. Woda pobrana do badania powinna być zimna. Sposób pobierania danej próbki uzależniony jest od celu wykonywania badania fizykochemicznego lub mikrobiologicznego. Każda próbka powinna być w sposób jednoznaczny opisana, wraz z dokładnym wskazaniem miejsca poboru wody.

Pojemniki na próbki

Próbki wody do badania mikrobiologicznego pobiera się wyłącznie do sterylnych pojemników przekazanych przez dane laboratorium. Z kolei próbki do analizy fizykochemicznych mogą być przechowywane w pojemnikach szklanych, polietylenowych lub też w pojemnikach PET po wodzie mineralnej. Niedopuszczalne jest stosowanie pojemników innych, aniżeli wskazane. Naczynia służące do poboru i przechowywania próbek powinny być bezwzględnie czyste.

Dostarczenie próbek do sanepidu

Pobrane próbki należy dostarczyć do najbliższego laboratorium analizującego jakość wody w miarę możliwości jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu czterech godzin od ich pobrania. Transport próbek powinien odbywać się w warunkach chłodniczych w temperaturze mieszczącej się w przedziale od 2 do 8 stopni Celsjusza. Ważne jest również odpowiednie uszczelnienie pojemników, co ma zapobiec rozlewaniu i wyciekaniu wody.

Chcesz wiedzieć więcej na temat analizy wody wykonywanej w laboratorium? Przeczytaj ciekawy artykuł https://www.zestudni.pl/blog/analiza-wody-wszystko-co-musisz-wiedziec-przed-zleceniem/.